Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT-CADRU
De comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. ____ / _____________

Partile contractante:
Societatea Comerciala CORELIA TRAVEL SRL, cu sediul social in DUMBRAVITA, str. Primaverii nr. 11b, cod unic de inregistrare RO25519756, inregistrata la Registrul Comertului Timis sub nr. J35/1022/2009, titulara a licentei de turism nr. 1269, avand cont lei: RO23BTRL03601202S10774XX –RON si RO95BTRL03604202S10774XX – EUR, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin Riscuta Alex Corneliu, in calitate de administrator, denumita in continuare Agentia revanzatoare,
Si
Turistul/Reprezentantul turistului
Domnul/Doamna _____________________ domiciliat(a) in _____________, Jud. _______, Str. ________________________, NR. ___, avand CNP _______________________, cu date de contact: telefon mobil ________________ adresa e-mail ________________________________.

Au convenit la incheierea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001.

I. Dispozitii generale
1. Pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract a fost organizat de Agentia Organizatoare ___________, cu sediul in ________________, Str. _____________, nr. ____, sector/judet ___________________ care garanteaza buna executare a acestuia.
2. Agentia revanzatoare comercializeaza pachetele de servicii turistice in urmatoarele variante:
a) servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor, denumite in continuare servicii la cerere;
b) servicii turistice preorganizate de agentia de turism organizatoare si puse la dispozitia clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite in continuare servicii din oferta standard;
c) servicii turistice interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihna si/sau tratament, denumite in continuare bilete de odihna si/sau tratament. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.
3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa in materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract. Modelul bonului de comanda este prevazut in anexa la prezentul contract.

II. Aparitia raporturilor contractuale
1. In cazul serviciilor la cerere si al ofertei standard, acest contract se considera incheiat in momentul in care turistul a primit confirmarea scrisa a solicitarii sale.
2. In cazul biletelor de odihna si/sau tratament, contractul se considera incheiat o data cu plata integrala a pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

III. Obiectul contractului
1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie revanzatoare a uneia dintre variantele de servicii turistice prevazute la Cap. I, inschimbul platii pretului.
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obliga Agentiarevanzatoare, se afla descrise in materialele de prezentare (website/mail), in cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau tratament, sau in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere.
3. Orice alte servicii turistice neinscrise in materialele de prezentare sau in confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei revanzatoare.

IV. Pretul si modalitatile de plata
1. Pretul contractului este de ___________ eur si cuprinde costul serviciilor efective , comisionul Agentiei si TVA.
2. Avansul este de minim ______ din pretul total si se va achita in termen de ____ zile, de la emiterea facturii, iar plata finala se va face cel mai tarizu – pe data de _______________. 
Plata se va putea face in EURO sau in LEI, la cursul BNR+2% (comision de risc valutar) din ziua emiterii facturii. 
3. Pretul este publicat in cadrul ofertei standard al Agentiei revanzatoare pentru serviciile din oferta standard si pentru biletele de odihna si/sau tratament sau este inscris in confirmarea de servicii, in cazul serviciilor la cerere. 
4. Pretul contractului poate fi modificat, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de ateriare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
Prezentele modificari, daca va fi cazul, vor fi comunicate turistului reprezentant din contract, doar in urma informarii scrise transmise de catre Agentia Organizatoare catre Agentia revanzatoare (Corelia Travel). Sumele facturate de catre agentia organizatoare nu vor fi comisionate de catre agentia revanzatoare, acestea vor fi refacturate catre turist conform facturii agentiei organizatoare. Factura pentru eventualele costuri suplimentare facturate de catre agentia organizatoare, va fi anexata la factura emisa de agentie catre client.
5. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in nici un caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
6. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10 %, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie., aceasta din urma avand obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, mai putin comisionul.

V. Drepturile si obligatiile agentiei revanzatoare
1. In cazul in care Agentia Organizatoare este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, agentia are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
2. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia organizatoare si implicit agentia revanzatoare este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, cu sau fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeiasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transpotul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
3. Agentia revanzatoare este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv in situatia in care aceste obligatii trebuiau indeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza schimbarilor intervenite in traficul aerian, referitoare la compania aeriana, tipul de avion sau orarul de zbor. Agentia revanzatoare nu raspunde pentru eventualele daune aparute ca urmare a acestor schimbari;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora; 
d) Agentia de turism revanzatoare are dreptul sa cheme in garantie agentia organizatoare a pachetului de servicii turistice pentru plata despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina exclusiva a organizatorului. In situatia in care neexecutarea obligatiilor contractuale se datoreaza agentiei de turism organizatoare, Agentia revanzatoare are dreptul sa cheme in garantie agentia organizatoare pentru plata despagubirilor datorate turistului.
4. Agentia revanzatoare are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta turistul in caz de nevoie; in cazul in care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, turistul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsositi de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidentare ori de boala.
5. Conform conditilor GDPR, agentia va stoca datele clientului in format electronic pana la finalizare sejurului. Agentia nu va folosi datele acestuia in alte scopuri, decat pentru desfasurarea sejurlui contractat. Agentia va furniza datele clientului doar partenerului care va desfasura serviciile contractate.

VI. Drepturile si obligatiile turistului
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa solicite cesionarea contractului unei terte persoane care indeplineste toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta Agentia revanzatoare, care la randul ei trebuie sa obtina acordul agentiei organizatoare pentru o astfel de modificare. 
Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei revanzatoare, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintari prevazute la cap. VI pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului cu sau fara plata penalitatiilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
3.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia organizatoare anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentia organizatoare prin agentia revanzatoare;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie organizatoare prin agentia revanzatoare, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
3.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei revanzatoare  si o despagubire pentru  neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat turistul in scris, in termenul mentionat in contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);
c) anularea s-a facut din vina turistului.
4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia revanzatoare pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
Daca turistul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.
5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice, refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6. In cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe biletul de odihna si/sau tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 16.00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.
7. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia revanzatoare.
8. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, in caz contrat urmand sa suporte contravaloarea pagubelor produse.
9. Turistul are obligatia de a se informa cu privire la conditiile de calatorie respectiv, documente, taxe viza, alte cerinte impuse atat de catre tara de destinatie cat si cea de origine a plecarii.


VII. Asigurari
Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei Organizatoare cu polita ________________________________ conform informatilor de pe site-ului agentiei organizatoare: ______________________. Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces.

VIII. Renuntari, penalizari, despagubiri
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, in cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datoreaza Agentiei revazantoare, penalizari dupa cum urmeaza:
a) __________% pana la ____________;
b) __________% incepand cu data de _________.
2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentia revanzatoare, prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
3.  Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
4. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregstrare la Agentia revanzatoare la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare nu este luata in considerare.
5. Agentia revanzatoare va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract, daca este cazul.
6. Impunerea de noi cerinte de calatorie atat din tara de origine cat si cea de destinatie, privind teste PCR, teste rapide sau Vaccinuri anti Covid intra in sarcina turistului si astfel nu pot repreznta un motiv de anulare a sejurului precum si anulare a penalitatilor impuse de agentia organizatoare.
7. In cazul in care turistul nu respecta termenele de plata, agentia isi rezerva dreptul de a anula sejurul acestuia. Mai mult daca agentia organizatoare va inpune penalizari suplimentare, agentia revanzatoare le va refactura turistului/reprezentantului.
8. Pentru nerespectarea termenelor de plata specificate in contract agentia revanzatoare poate factura penalitati de intarziere in procent de 0.1% pe zi de intarziere.
 
IX. Reclamatii
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are dreptul de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei revanzatoare, cat si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului etc.)
2. Atat Agentia revanzatoare, cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei revanzatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la inceperea calatoriei, Agentia revanzatoare urmand ca in termen de 5 zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin in conditiile prezentului contract.

X. GDPR
1. Datele furnizate de client nu vor fi pastrate de agentia revanzatoare. Acestea sunt comunicate furnizorului de servicii (agentiei organizatoare) conform legislatiei in vigoare. 
2. Datele furnizate vor fi folosite strict in scopul in care au fost comunicate, respectiv rezervarea servicilor din prezentul contract.

XI. Dispozitii finale
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi ________________. Exemplarul turistului reprezentant a fost transmis pe emailul acestuia. Turistul are obligatia de a transmite inapoi agentiei revanzatoare, contractul semnat.
Prin plata avansului la serviciile contractate, turistul/reprezentantul isi exprima acordul privind conditiile prezentului contract.

Agentia, Corelia Travel SRL                                                                                                          Turist/ Reprezentant turist                               
Reprezentata prin Riscuta Alex Corneliu                                                                                        Numele __________________ 
Semnatura si stampila                                                                                                                     Prenumele __________________
________________________________                                                                                 Semnatura______________________________